Vojtech Chudý – posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustil náš spoluobčan p. Vojtech Chudý. Zomrel vo veku 70 rokov dňa 05.01.2019. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 09.01.2019 na miestnom cintoríne v Dolných Plachtinciach. Obrad začne o 13:00 svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina. Modlenie za zosnulého bude zajtra po sv. omši.