Zasadnutie OZ 08.10.2019

Miesto a čas konania: Obecný úrad, utorok 08.10.2019 o 18:00

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na portáli Obecné zastupiteľstvo sme zverejnili pozvánku na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach na deň 08.10.2019.
Pozvánku nájdete v umiestnení https://dolneplachtince.sk/zastupitelstvo/viewtopic.php?f=11&t=67.