Zasadnutie OZ 18.04.2018

Miesto a čas konania: Obecný úrad, streda 18.04.2018 o 18:00

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na portáli Obecné zastupiteľstvo sme zverejnili pozvánku na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach na deň 18.04.2018.
Pozvánku nájdete v umiestnení https://dolneplachtince.sk/zastupitelstvo/viewtopic.php?f=10&t=43.