zelovoc 0807

Súkromný pestovateľ predáva pri OCU marhule 1kg za 2,50€, broskyne 1kg za 2,50€, slivky 4,00, uhorky 1,50, zemiaky nové 15kg/6Eur  a melóny za 1,20€.