Zuzana Jardeková – posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustila naša bývalá spoluobčianka p. Zuzana Jardeková, rod. Maľová vo veku 74r. Posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu 1.7.2020 o 13.hod v rím.kat. kostole v Zvolenskej Slatine.