Čipovanie psov

RVPS  Veľký Krtíš týmto opätovne upozorňuje majiteľov psov, že majú povinnosť označiť zviera  na vlastné náklady mikročipom, inak im hrozí pokuta vo výške 50 eur.

Zároveň žiadame majiteľov psov, ktorým zvieratá uhynuli alebo sa stratili, aby túto udalosť nahlásili svojmu súkromnému veterinárnemu lekárovi .

Ak máte záujem o začipovanie psa, kontaktujte obecný úrad.