Slovakia Energy SSE

Stredoslovenská energetika a.s. oznamuje zákazníkom zrušenej firmy Slovakia Energy, že ak majú záujem o uzavretie zmluvy na odber elektriny ako aj na odber plynu so spoločnosťou Stredoslovenská energetika a.s., môžu tak urobiť na obecnom úrade vo štvrtok 21.10.2021 o 11. hod., kde  bude prítomný zástupca SSE, ktorý vie poskytnúť všetky potrebné informácie. Ak máte záujem, prineste si so sebou ročné vyúčtovacie faktúry […]

Čítať viac

Simsalabim

Pozývame Vás na jediný festival svojho druhu na Slovensku, festival mágie – Simsalabim -, ktorý sa bude konať v sobotu 11.9.2021 od 19:00 a v nedeľu 12.9.2021 od 16:00 v KD Dolné Plachtince. V sobotu program pre dospelých a v nedeľu pre deti a dospelých.

Čítať viac

Prerušenie dodávky el. energie

Stredoslovenská energetika oznamuje prerušenie dodávky el. energie v dňoch: 21.7.2021 v čase od 8.00 do 15.00, zoznam dotknutých odberných miest sa Vám zobrazí po kliknutí na tento text. 13.8.2021 v čase od 7.45 do 13.00, zoznam dotknutých odberných miest sa Vám zobrazí po kliknutí na tento text.

Čítať viac

AMO MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Nariadenie hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky v Bratislave, dňa 02.08.2021, č. j.: 7885/2021- 100. Na základe §6 ods. 5 písm. a) a §34 ods. 1 písm. b) zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov s platnosťou a účinnosťou od 03.08.2021 do odvolania. Núdzové opatrenia.pdf

Čítať viac

Čipovanie psov

RVPS  Veľký Krtíš týmto opätovne upozorňuje majiteľov psov, že majú povinnosť označiť zviera  na vlastné náklady mikročipom, inak im hrozí pokuta vo výške 50 eur. Zároveň žiadame majiteľov psov, ktorým zvieratá uhynuli alebo sa stratili, aby túto udalosť nahlásili svojmu súkromnému veterinárnemu lekárovi . Ak máte záujem o začipovanie psa, kontaktujte obecný úrad.

Čítať viac
1 2 3 13