Schvaľovanie ÚPN

Obec DOLNÉ PLACHTINCE ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 1) citovaného zákon oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám dátum schvaľovania Návrhu Územného plánu obce Dolné Plachtince, ktoré sa uskutoční dňa 14.05.2019 o 18:00 hod na Obecnom […]

Čítať viac

Divadelné predstavenie Janík

Divadelné predstavenie „JANÍK“, prezentuje zvyky a obyčaje na fašiangy z prvej polovice 20.st. v regióne Hont. Ústrednou témou inscenácie je konflikt jednotlivca so spoločnosťou. Fašiangy boli obdobím zábavy, obchôdzok s maskami. Inšpiratívnym zdrojom, z ktorého vychádzali tieto tradičné formy zábavy, boli kolektívne vykonávané práce – priadky, páračky a zakáľačky. V divadelnom predstavení sa objavia: nárečie, zvyky, obyčaje, príslovia a porekadlá […]

Čítať viac

Africký mor ošípaných – dôležité

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš žiada všetkých, aj drobných chovateľov o bezodkladnú registráciu chovu vyplnením tlačiva a zaslaním priamo na RVPS Veľký Krtíš, alebo na obecný úrad. Každý chovateľ je povinný: zaregistrovať chov nahlásiť každú domácu zabíjačku najneskôr 1 deň vopred na tel.č. 047/4812999. Po zabití odobrať vzorku z bráničného piliera 4x4cm a doručiť na RVPS. Toto vyšetrenie je […]

Čítať viac

FOND NA PODPORU UMENIA PODPORIL NÁKUP KNÍH

Obec Dolné Plachtince získala v roku 2018 prostredníctvom projektu „Rozšírenie knižničného fondu obecnej knižnice v Dolných Plachtinciach“ finančné prostriedky na nákup novej literatúry. Doplnenie knižničného fondu z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Celkové oprávnené výdavky:  1 100 € Podporené z FPU:   1 000 €

Čítať viac

Voľby do orgánov samosprávy obcí – výsledky

Zverejňujeme oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Dolné Plachtince, ktoré sa konali 10.11.2018. 502 zapísaných voličov 349 vydaných obálok 349 odovzdaných obálok 69,52 % ÚČASŤ VOLIČOV 343 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu ZVOLENÝ STAROSTA Bc. Cyril Bartók SMER-SD 235 hlasov 68,51 % Nezvolený kandidát na starostu: PaedDr. Dušan Šimun, NEKA 108 hlasov 343 platných hlasovacích lístkov odovzdaných […]

Čítať viac
1 2 3 5