KRAČÚNSKE ŠTEDRIVKE – ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA

Tento rok sme pre vás pripravili niečo špeciálne! Pozývame vás zažiť krásny večer na nefalšovanej  ŠTEFANSKEJ ZÁBAVE!  Čaká vás bohatý folklórny a hudobný program spojený s pravou hontianskou gastronómiou a dobrým vínom z Plachtinských viníc! Kedy? Na Štefana 26.decembra 2022 Kde? V Kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach Bližšie info a objednávanie vstupeniek: OcÚ Dolné Plachtince, alebo Mgr. Art Cyril Páriš, tel: […]

Read more

Voľby do orgánov samosprávy obcí a krajov 2022 – výsledky

Zverejňujeme oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Dolné Plachtince,  ktoré sa konali 29.10.2022. 496 zapísaných voličov 302 odovzdaných obálok 61,89 % ÚČASŤ VOLIČOV 283 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu ZVOLENÝ STAROSTA Bc. Cyril Bartók, Hlas – sociálna demokracia, SMER – SD, SME RODINA – 270 hlasov Nezvolený kandidát na starostu: Ondrej Hudec, REPUBLIKA – 13 hlasov 294 platných […]

Read more

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu

Verejný oznam Obec DOLNÉ PLACHTINCE ako orgán územného plánovania podľa § 16  ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 1)  a § 31 citovaného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám prerokovanie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Dolné Plachtince, ktoré sa uskutoční v čase od 30.09.2022 do 31.10.2022. Návrh […]

Read more

Výzva na prevzatie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta

Výzva na prevzatie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta Miestna volebná komisia v Dolných Plachtinciach na svojom zasadnutí dňa 05.09.2022 zaregistrovala kandidátov na starostu obce Dolné Plachtince a na poslancov obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach o čom v zmysle ustanovenia §172, ods.3 a §177, ods.3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov […]

Read more
1 2 3 17