Viacúčelové športovisko Dolné Plachtince

Výzva na predloženie cenových ponúk Predmet zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v ich prílohách Názov Zákazky: Viacúčelové športovisko Dolné Plachtince Lehota na predkladanie cenových ponúk: 27.11.2017 o 10:00 hod. Postup: v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov […]

Čítať viac

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Výzva na predloženie cenových ponúk Predmet zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v ich prílohách Názov Zákazky: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť Lehota na predkladanie cenových ponúk: 27.11.2017 o 10:00 hod. Postup: v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene […]

Čítať viac

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Dolné Plachtince – informácie

Zverejňujeme informácie o zrealizovanom projekte. V rámci projektu bolo vymenených 123 ks svietidiel a sústava bola doplnená o 32 ks svetelných bodov. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena 2 ks rozvádzačov a inštalácia systému riadenia, vzdialenej správy a monitorovania prevádzky. Rekonštrukciou sa dosahuje úspora na elektrickej energii až 60 322,42 kWh/rok čím je naplnený dopadový merateľný ukazovateľ. Úspora energie vo výške […]

Čítať viac
1 2 3