Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (výzva na predloženie ponuky zo dňa 18.06.2020) Výzva zo dňa 18.6. + 5 príloh Príloha 1 – cenová ponuka Príloha 2 – vyhlásenie Príloha 3 – zmluva o dielo Príloha 5 – výkaz výmer D. […]

Čítať viac

Uzávierka cesty na Obeckov

Dôležité: UZAVIERKA CESTY SMER OBECKOV – celý budúci týždeň. Vážení občania, počas celého budúceho týždňa bude prebiehať asfaltovanie cesty od križovatky smerom na Obeckov. Doprava bude na tomto úseku výrazne obmedzená, v niektoré dni až úplne zastavená. Odporúčame vám využiť nasledujúce víkendové dni na zabezpečenie všetkého potrebného, pretože v budúci týždeň nebude možné vôbec, alebo vo veľmi obmedzenej miere jazdiť […]

Čítať viac

Opatrovateľská služba

Vážení občania. Obec Dolné Plachtince ponúka opatrovateľskú službu pre osoby staršie a osoby odkázané na pomoc opatrovateľky. Opatrovateľská služba môže byť poskytovaná v rozsahu od 1 hodiny do 7,5 hod. denne, podľa potreby opatrovaného. Opatrovateľka Vám môže pomôcť: s úkonmi sebaobsluhy (hygiena, strava, obliekanie) s úkonmi starostlivosti o domácnosť (nákup potravín, donáška jedla, umytie riadu, upratovanie) pri základných sociálnych aktivitách (sprievod k lekárovi, vybavovanie […]

Čítať viac

Zápis

Základná škola Dolné Plachtince pozýva rodičov detí na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční 22.4.2020 od 10:00 do 15:00 hod. v budove školy. Žiadame rodičov, aby na zápis prišli bez detí a priniesli si so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Viac informácií nájdete na Facebookovej stránke školy https://www.facebook.com/zsdolneplachtince/.

Čítať viac
1 2 3 8