Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

Obec Dolné Plachtince v súlade s §4/6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023. ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI DOLNÉ PLACHTINCE JE: 59,10%. Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od […]

Read more

Tradičná vinárska súťaž „Plachtince 2024“, XXV. ročník

Oznamujeme všetkým priaznivcom tradičnej vinárskej súťaže „Plachtince“, že dvadsiaty piaty ročník súťaže sa bude konať v termíne: odborná degustácia 2.2.2024 o 9:30 verejná ochutnávka vín 10.2.2024 od 15. hod. Viac: Aktuálne informácie statut_2024.pdf    statut_2024_tlac.pdf    prihlaska.doc Vína môžete prihlásiť vyplnením online formulára tu:  REGISTRAČNÝ FORMULÁR.

Read more

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. januára 2024 o  vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta SR v roku 2024 Zverejnenie elektronickej adresy pre účely doručenia písomnosti týkajúcich sa volieb prezidenta SR v roku 2024 Hlasovací preukaz

Read more

Fotovoltaické zariadenie pre obecný úrad, kultúrny dom a materskú školu v obci Dolné Plachtince

Zverejňujeme informácie o realizácii projektu „Fotovoltaické zariadenie pre obecný úrad, kultúrny dom a materskú školu v obci Dolné Plachtince„. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Číslo zmluvy o NFP: KZP-PO4-SC411-2023-80/DGP7 Kód projektu v ITMS2014+ : 310041DGP7 Miesto realizácie projektu : Dolné Plachtince Výzva – kód Výzvy : OPKZP-PO4-SC411-2023-80 Výška oprávnených výdavkov: 16 904,04 […]

Read more

ĽUD – MILÁ

Rozprávanie venované pamiatke Ľudmily Hurbanovej (1878 – 1969), Slovenky zo srbskej Starej Pazovy, dramatičky, literátky a iniciátorky ženského emancipačného hnutia. Zároveň reflektuje postavenie ženy v dnešnom svete a v prekonávaní úskalí. Divadelná inscenácia ĽUD – MILÁ vznikla počas seminára Píšeš? Píšem! v Kovačici v Srbsku (Vojvodina) na divadelnej dielni pod vedením Silvie Svákusovej. Textovou predlohou pre inscenáciu bol prozaický text autorky Edity Ďurčovej Ja, statočná […]

Read more
1 2 3 21