Jarné vypaľovanie

Vážení občania !  Príjemné jarné a slnečné počasie priam zvádza hlavne záhradkárov k zvýšenej aktivite spojenou s upratovaním svojich pozemkov. Žiaľ, mnohí si odstraňovanie suchých trávnatých a krovinatých porastov uľahčujú vypaľovaním čistených plôch. Z uvedeného dôvodu chceme upozorniť  občanov – fyzické osoby  na dodržiavanie zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Fyzická osoba nesmie : Vypaľovať porasty bylín, kríkov […]

Read more

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Obec Dolné Plachtince v súlade s §4/6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022. ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI DOLNÉ PLACHTINCE JE: 65,77%. Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná pd […]

Read more

Tradičná vinárska súťaž Plachtince 2023

Oznamujeme všetkým priaznivcom tradičnej vinárskej súťaže „Plachtince“, že dvadsiaty štvrtý ročník súťaže sa bude konať v termíne: odborná degustácia 10.2.2023 o 9:30 verejná ochutnávka vín 18.2.2023 od 15. hod. Viac: Aktuálne informácie statut_2023.pdf    prihlaska.doc Vína môžete prihlásiť vyplnením online formulára tu:  REGISTRAČNÝ FORMULÁR.

Read more
1 2 3 18