Africký mor ošípaných – dôležité

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš žiada všetkých, aj drobných chovateľov o bezodkladnú registráciu chovu vyplnením tlačiva a zaslaním priamo na RVPS Veľký Krtíš, alebo na obecný úrad.

Každý chovateľ je povinný:

  • zaregistrovať chov
  • nahlásiť každú domácu zabíjačku najneskôr 1 deň vopred na tel.č. 047/4812999. Po zabití odobrať vzorku z bráničného piliera 4x4cm a doručiť na RVPS. Toto vyšetrenie je bezplatné.

Konzultovať ohľadom registrácie a presunov môžete na RVPS s pracovníčkou plemenárskych služieb osobne každý párny týždeň v stredu od 9:00 – 13:00.

RVPS Veľký Krtíš nariaďuje opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných.

Ďalšie informácie:

tlačivo pre registráciu chovu

Leták o africkom mori ošípaných

Nariadenie RVPS Veľký Krtíš

Zoznam dezinfekč. prostriedkov