Africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš vydala nariadenie v ktorom sa nachádzajú opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných. Tieto opatrenia nájdete na www.dolneplachtince.sk