Dôvera

Zdravotná poisťovňa Dôvera uisťuje všetkých svojich poistencov, ktorí sa stretli so zástupcami inej zdravotnej poisťovne, že v plnej miere poskytuje všetky svoje služby bez akéhokoľvek obmedzenia. Informácie o neuhrádzaní očkovania nie sú pravdivé. V prípade otázok sú všetkým poistencom Dôvery k dispozícii jej kontaktné miesta.

Čítať viac
1 2 3 14