VŠZP

Dňa 27.7. o 9:00 sa uskutoční v KD v D. Plachtinciach servisný deň VŠZP, kde budú občanom poskytnuté služby – meranie glukózy, saturácie, krvného tlaku a pulzu oxymetrom spojený s predstavením benefitov, výhod a zliav a možnosti ušetrenia fin. prostriedkov.

Read more

RVPS

Regionálna veterinárna a potravinová správa opätovne upozorňuje majiteľov psov a mačiek na povinnosť zabezpečiť u zvierat starších ako tri mesiace ich vakcináciu proti besnote. Taktiež dáva do pozornosti informáciu o povinnosti označiť psa na vlastné náklady čipom.

Read more
1 2 3 27