Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

Obec Dolné Plachtince v súlade s §4/6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023. ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI DOLNÉ PLACHTINCE JE: 59,10%. Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od […]

Read more

„ŠIŠA PIŠTA“ – STATOČNÝ ZBOJNÍK v Plachtinciach

Dňa 6. januára 2024 o 18,00 hod. v kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach uviedlo Divadlo Štefana Kvietika z Veľkého Krtíša premiéru divadelnej inscenácie „STATOČNÝ ZBOJNÍK“. Cieľom divadelnej inscenácie, ktorá analyzovala dopady prejavov násilia a emocionálneho deficitu na jednotlivca a spoločnosť bolo upriamiť pozornosť na potrebu morálnych hodnôt a ľudskosti v dnešnej spoločnosti. Príbeh divadelnej hry čerpal námety zo skutočného života historickej postavy ovenčenej mnohými legendami […]

Read more
1 2 3 41