AGD

Agrodružstvo Príbelce oznamuje vlastníkom pôdy, že nájomné za rok 2022 v naturálnej  forme – pšenice sa bude vydávať 16.9. od 9.00 do 17.00 v sklade AGD v Príbelciach.