AGD Príbelce

AGD Príbelce oznamuje vlastníkom pôdy, že nájomné za r. 2023 v naturálnej forme /pšenica/ sa bude vydávať 16.9.2023 od 9.00–17.00 hod. v sklade Agrodružstva v Príbelciach.