Agrodružstvo

Agrodružstvo Príbelce oznamuje vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, ktorá je v užívaní Agrodružstva, že nájomné za rok 2019 – pšenica, sa bude vydávať 4.10.2019 od 10.00 do 16.00 a 5.10.2019 od 9.00 do 16.00 v sklade v D. Plachtinciach.