AMO MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Nariadenie hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky v Bratislave, dňa
02.08.2021, č. j.: 7885/2021- 100.
Na základe §6 ods. 5 písm. a) a §34 ods. 1 písm. b) zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov s platnosťou a účinnosťou od 03.08.2021 do odvolania.
Núdzové opatrenia.pdf