AMO – súpis ošípaných

Dôležité: Na základe nariadenia vyzývame všetkých chovateľov ošípaných, aj 1ks, aby bezodkladne nahlásili počet chovaných ošípaných na obecnom úrade v pondelok, utorok a v stredu 9.-11.8.2021.