AMO

Riaditeľ RVPS upozorňuje chovateľov ošípaných o urýchlené zaregistrovanie ešte neregistrovaných chovov. Viac informácií nájdete na www.dolneplachtince.sk a na úradnej tabuli obce.