ANPEK

Optika ANPEK B. Bystrica bude 26.7. od 11:00 do 11:45 v KD v D. Plachtinciach merať bezplatne zrakovú ostrosť.