Bohoslužby od 19.4.2021

Rímskokatolícka cirkev Farnosť D. Plachtince oznamuje veriacim:

Verejné bohoslužby budú od pondelka 19. 4 2021 opäť povolené s nasledujúcimi podmienkami:

– prítomnosť max. 13. osôb včítane kňaza,

– hygienické R–O–R,

– podávanie sv. prijímania na ruku.

Naďalej platí dišpenz až do odvolania.

Viac na výveske a na fara.dolneplachtince.sk.