Bohoslužby sa nebudú konať

Pripomíname že od 10.marca 2020 do 23.marca 2020 sa nekonajú bohoslužby a teda nebude ani nedeľná sv. omša.

Rovnako sa ruší aj príprava pre prvoprijímajúcich a birmovancov.