Bohosluzby

Oznamujeme veriacim, ze svata omsa sa bude konat v nedelu 8.11.2020, ale len do 6 osob s negativnym certifikátom. Predtým zverejnené hygienické opatrenia ostávaju nadalej v platnosti.