COVID-19: povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu, vyčlenený nákupný čas pre seniorov a pod.

Dôležité informácie: COVID-19: Závery z Ústredného krízového štábu SR (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu, vyčlenený nákupný čas pre seniorov a pod.): navštívte www.dolneplachtince.sk/wp/koronavirus.