Farma u flaškov

Farma u Flaškov ponúka pri OCU brojlérové kačky 24d – 3,6€, brojlérové kurence 11d – 1€, 17t mládky nosnice – 5,9€