Farské oznamy 17.10.2020

Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Dolné Plachtince oznamuje veriacim farské oznamy. Viac na fara.dolneplachtince.sk.