Farské oznamy Kvetná nedeľa

Farské oznamy z Kvetnej nedele a aktuálne info k sláveniu Veľkej noci, spovedaniu a pod. nájdete na výveske pred kostolom a na fara.dolneplachtince.sk. Tel.č. na faru 047/483 01 64.

farské oznamy.pdf
Prehľad pápežských slávení Veľkého týždňa pdf
Usmernenie_HH_SR_k_vysluhovaniu_sviatosti_zmierenia pdf