Farské oznamy na 5. NEDEĽU V PÔSTNOM OBDOBÍ

Farské oznamy a aktuálne info k sláveniu Veľkej noci, spovedaniu a pod. nájdete na výveske pred kostolom a na fara.dolneplachtince.sk. Tel.č. na faru 047/483 01 64.

farské oznamy pdf