Ferdinand Körmöczi

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás vo veku 68 rokov, navždy opustil náš spoluobčan p. Ferdinand Kormoczi. Posledná rozlúčka so zosnulým začne vo štvrtok 04.06.2020 o 14.00 svätou omšou v kostole sv. Martina v Dolných Plachtinciach.