Harmonogram testovania 31.10. – 1.11.2020

Miesto testovania: v Kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach
Dátum testovania: sobota 31.10.2020 a nedeľa 1.11.2020

 

Čo si treba k testovaniu doniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca

Prosíme občanov, aby prichádzali v abecednom poradí podľa začiatočného písmena priezviska v uvedených hodinách:

SOBOTA 31.10.2020

od 07:00 hod do 10:00 hod                  A, B
od 10:00 hod do 11:30 hod                  C, D
od 11:30 hod do 12:30 hod                  Obedná prestávka
od 12:30 hod do 14:30 hod                  Ď, E, F, G
od 14:30 hod do 16:00 hod                  H, CH, I
od 16:00 hod do 17:00 hod                  J, Ka
od 17:00 hod do 20:00 hod                  Ko
od 20:00 hod do 20:30 hod                  Kr
od 20:30 hod do 21:30 hod                  Mimo poradia

 

NEDEĽA 01.11.2020

od 07:00 hod do 08:00 hod                  Ku, Kv, Ky
od 08:00 hod do 11:30 hod                  L, M, N
od 11:30 hod do 12:30 hod                  Obedná prestávka
od 12:30 hod do 14:30 hod                  O, P
od 14:30 hod do 16:30 hod                  R, S
od 16:30 hod do 19:00 hod                  Š
od 19:00 hod do 20:00 hod                  T
od 20:00 hod do 21:30 hod                  V, Z

 

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné, prípadne iné dôležité povinnosti, môžete prísť na testovanie v čase uvedenom ako „Mimo poradia“, alebo vždy ku koncu časového intervalu.

 

Počas testovacích dní bude k dispozícii telefónne číslo 047/48 30 003, na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.