kačky

Súkromný podnikateľ predáva pri obecnom úrade brojlerové kačky, huso-kačky, mládky-nosnice a kŕmnu zmes pre hydinu.