Mária Kyseľová – posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustila naša spoluobčianka, pani Mária Kyseľová, rod. Komárová. Zomrela 11.9.2023 vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 13.9. na cintoríne v D. Plachtinciach, obrad začne o 11:00 hod. v dome smútku. Modlenie za zosnulú bude dnes po sv. omši.