Mária Mlynárová – posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Mária Mlynárová, rod. Koporová. Zomrela vo veku 77 rokov dňa 15.04.2019. Posledná rozlúčka so zosnulou začne dňa 17.04.2019 o 15.00 svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina v Dolných Plachtinciach. Modlenie za zosnulú bude dnes o 18.00 hod. v Dome smútku.