Mária Vargová – posledné rozlúčka

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustila naša spoluobčianka, pani Mária Vargová, rod. Ivicová. Zomrela vo veku 72 rokov dňa 2.8.2022. Posledná rozlúčka so zosnulou začne 5.8.2022 o 15.00 hod. sv. omšou v kostole sv. Martina v D. Plachtinciach. Modlenie bude dnes o 18:00.