Mgr. Kádašiová – posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 29.2.2020 navždy opustila pani Mgr. Margita Kádašiová vo veku 69 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 4.2.2020 o 14.00 hod. v dome smútku vo Veľkom Krtíši.