Obmedzený pohyb počas Veľkonočných sviatkov

Dôležité: Bol vyhlásený obmedzený pohyb osôb na verejnosti v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod.
Navštívte www.dolneplachtince.sk/wp/koronavirus.