Oľga Katolínová – posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustila naša spoluobčianka, pani Oľga Katolínová, rod. Vajdíková. Zomrela 7.9.2023 vo veku 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 11.9. na cintoríne v D. Plachtinciach, obrad začne o 13:00 hod. v dome smútku v D. Plachtinciach. Modlenie za zosnulú bude dnes po sv. omši v dome smútku.