Opatrenia pre seniorov

Obec Dolné Plachtince informuje, že v súvislosti s COVID-19 s účinnosťou od 02.04.2020 vydala balík opatrení pre seniorov nad 65 rokov. Opatrenia sa týkajú ochrany zdravia, stravy, donášky nákupov a poskytovania opatrovateľskej služby.

Obec Dolné Plachtince v záujme pomoci seniorom vydáva nasledovný balík opatrení:

  • každý senior nad 65 rokov veku obdrží zadarmo ochranné bavlnené rúško na opakované použitie s krátkym návodom na pranie a dezinfekciu.
  • plánujeme otvoriť školskú kuchyňu, samozrejme podľa záujmu. Záujem o stravu zo školskej kuchyne žiadame nahlásiť na obecnom úrade do konca tohto týždňa. Strava bude v cene 2,50 EUR.
  • aj teraz, keď je školská kuchyňa zatvorená, majú seniori možnosť objednať si stravu z Penziónu u Vinára za 3,90 EUR, objednávať môžete na obecnom úrade denne do 8:30.
  • seniori si môžu objednať donášku potravín z predajne COOP v malom rozsahu, donášku zabezpečí obecný úrad
  • obec zriadila opatrovateľskú službu pre občanov odkázaných na túto opatrovateľskú službu. Je potrebné vybaviť posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Opatrovateľská služba slúži na pomoc s úkonmi sebaobsluhy a platí sa za ňu max. 0,80 Eur/hod. V prípade záujmu o opatrovateľskú službu zavolajte na obecný úrad.

Všetky uvedené opatrenia sú hradené z rozpočtu Obce Dolné Plachtince.

Pripomíname, že nákupný čas pre seniorov v maloobchodných predajniach je od 9:00 do 12:00.

Telefón na obecný úrad: 047 48 30 003