Opatrovateľská služba

Vážení občania.

Obec Dolné Plachtince ponúka opatrovateľskú službu pre osoby staršie a osoby odkázané na pomoc opatrovateľky. Opatrovateľská služba môže byť poskytovaná v rozsahu od 1 hodiny do 7,5 hod. denne, podľa potreby opatrovaného. Opatrovateľka Vám môže pomôcť:

  • s úkonmi sebaobsluhy (hygiena, strava, obliekanie)
  • s úkonmi starostlivosti o domácnosť (nákup potravín, donáška jedla, umytie riadu, upratovanie)
  • pri základných sociálnych aktivitách (sprievod k lekárovi, vybavovanie úradných vecí)
  • pri opatrovateľskom dohľade v určenom čase.

Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v byte alebo rodinnom dome klienta. Poskytuje ju profesionálna opatrovateľka, ktorá je v riadnom pracovnom pomere.

Opatrovateľská služba je hradená zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce.
Príspevok klienta je len 0,80 Eur/hod. Využite túto výhodnú službu, ktorú Vám obec ponúka, netreba sa hanbiť, ak ste starší alebo ťažšie sa pohybujete, ak ste sami alebo z iného dôvodu potrebujete pomoc inej osoby,  opatrovateľka Vám ochotne pomôže či už s nákupom potravín alebo s donáškou stravy, umytím riadu, uprataním, podľa Vašej požiadavky. Opatrovateľka je naša občianka a má potrebné vzdelanie aj skúsenosti s opatrovaním.

Záleží len od Vašich potrieb, môžete si objednať opatrovateľskú službu aj na jednu hodinu denne, na tie činnosti, ktoré potrebujete.

Príklad: Potrebujete len priniesť nákup z obchodu, alebo len priniesť obed a umyť riad? Objednáte si opatrovateľku na 1 hodinu denne a budete platiť 0,80 Eur denne.

Alebo potrebujete aj pomôcť s hygienou, stravovaním alebo upratovaním? Objednáte si opatrovateľku na 2 hodiny denne a budete platiť 1,60 Eur denne.

Ako vidíte, opatrovateľská služba vôbec nie je drahá. Len sa treba odhodlať a zavolať na obecný úrad. Pomôžeme Vám s vybavovaním žiadosti a s posúdením odkázanosti na sociálnu službu. Zavolajte nám 48 30 003.

VZN 1_2020 o poskytovaní sociálnych služieb (pdf)