panfarar

Dôstojný pán farár oznamuje veriacim, že dnes ani zajtra sv. omša nebude.