Posledná rozlúčka Jozef Beňo

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 6.10.2018 navždy opustil náš spoluobčan pán Jozef Beňo vo veku 90 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 9.10.2018 o 14.00 v miestnom cintoríne v Dolných Plachtinciach. Obrad začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina v Dolných Plachtinciach.