Pošta, PPA

Vedúca pošty oznamuje občanom, že zajtra bude pošta otvorená od 7.30 do 8.00 a od 13.00 do 14.30. – Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí splnili podmienky na získanie podpory na plochu v roku 2018, aby si neodkladne a urýchlene prevzali na pracovisku v Leviciach predtlačené identifikačné listy na rok 2019.