predaj hydiny

Súkromný podnikateľ bude od 12.00 predávať pri Obecnom úrade brojlérové kačky-24d-3,2€; brojlérové kurence-12d-0,85€; husokačky-14d-2,70€; húsatá biele-14d-4,80€; mládky nosnice-18 týž.-5,70€; brojlérové morky-10 týž.-10,00€. Kŕmnu zmes pre kačky, kurence a morky v 10 a 25kg balení.