predaj hydiny

Súkromný podnikateľ bude od 13.30 predávať pri Obecnom úrade brojlérové kačky-24d-3,1€; brojlérové kurence-5d-0,70€; husokačky-8d-2,40€; húsatá biele-5d-4,70€; húsatá landéske šedé-5d-4,80€; mládky nosnice-19 týž.-5,80€; brojlérové morky-11 týž.-10,50€. Kŕmnu zmes pre kačky, kurence a morky v 10 a 25kg balení.