Predaj hydiny

Súkromný podnikateľ predáva pri obecnom úrade hydinu a kŕmnu zmes.