Prerušená dodávka vody

StVPS oznamuje občanom, že dnes, z dôvodu prác na vodovode bude prerušená dodávka vody. Predpokladaný čas prác na vodovode je do 12.00