prerušenie dodávky sms

Stredoslovenská energetika oznamuje prerušenie dodávky el. energie v dňoch 21.7. a 13.8.2021. Zoznam dotknutých súpisných čísel nájdete na www.dolneplachtince.sk alebo na úradnej tabuli obce.