PROJEKT: „Spomaľ, máš privysokú rýchlosť“

Zverejňujeme realizáciu projektu s podporou BBSK.
Predmet projektu: Merače rýchlosti
Rozpočet: 3 980 EUR
Požadovaná suma: 3 580 EUR
Pridelená dotácia: 800 EUR

Informačný leták:
SKM_C224e17080711390