PSY

Vzhľadom k poslednej udalosti, kedy došlo k pohryzeniu poštára psom, Vás žiadame, aby ste si psov bezpodmienečne zabezpečili, inak Vám hrozí zákonná pokuta.