Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – zverejnenie

Zverejňujeme informáciu o čerpaní dotácie na verejné osvetlenie z prostriedkov EU, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce.

Celková suma projektu: 188941,67 EUR
z toho:

  • hradené z EU: 131528,12 EUR
  • hradené zo ŠR: 15473,90 EUR
  • hradené z rozpočtu obce: 41939,66 EUR.

Podrobné informácie