Rekonštrukcia chodníka v obci Dolné Plachtince

Informácia pre verejnosť: