RVPS

Regionálna veterinárna a potravinová správa opätovne upozorňuje majiteľov psov a mačiek na povinnosť zabezpečiť u zvierat starších ako tri mesiace ich vakcináciu proti besnote. Taktiež dáva do pozornosti informáciu o povinnosti označiť psa na vlastné náklady čipom.