COVID-19: Mimoriadny režim autobusov: „sobota plus“

SAD Zvolen oznamuje mimoriadne zmeny cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 02.04.2020. Zavádza sa režim COVID-19 – „sobota plus“, teda sobotný režim doplnený len o nevyhnutné spoje na obslužnosť do práce a nemocníc. Počty autobusov sa teda výrazne znižujú.

Cestovné poriadky nájdete na sadzv.sk alebo na obecnom úrade.

Oznam-Mimoriadna zmena cestovného poriadku (1)
CP_Dolné Plachtince_1
CP_Dolné Plachtince_2
CP_Dolné Plachtince_3
CP_Dolné Plachtince_4